Text escrit en la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana RACV coneguda popularmente com les Normes d`El Puig.

Coalició unitària a corts valencianes en maig de 2023.

Pel moment estes tres formacions polítiques, 

inicialment es presentaran en una llista unitària en l’objectiu de conseguir representació en les Corts Valencianes.

          

Units

L’idea és negociar en partits afins al cridat “valencianisme polític” que en l’actualitat busca el seu posicionament municipaliste de manera ordenada i en bases solgudes.

Propostes

Seria un escenari ideal poder parlar en atres forces afins i establir colaboracions en la finalitat d’evitar “duplicidades” que tots sabem a que resultat nos conduirà.

Màxima discreció

La privacitat és un element determinant per a l’èxit d’una negociació

Sense arrogància

En una negociació política s’espera que les parts se centren en els proyectes i els possibles punts d’acort i deixen d’un costat les qüestions personals

Concretar objectius

Les parts implicades en la negociació deuen acodir en una llista de temes per a pactar de qué es va a parlar.

Una oferta imbatible

No es tracta de dur l’acort escrit de casa, pero sí treballar els possibles escenaris de desencontre

Objectius

Unitat

fidelitat

Treball

Responsabilitat

Nosatres, ho farem be.

Algú que se senta a negociar deu tindre voluntat d’alcançar un acort i això implica flexibilitat i tindre assumit que en alguna cosa tindrà que transigir.

© 2022 Tots els drets reservats